Logo MODR Karniowice Serwis informacyjny projektu: Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie.
owce na wałach przeciwpowodziowych

"żywe kosiarki" do wałów przeciwpowodziowych? 

MODR w Karniowicach rozpoczął projekt badawczo - wdrożeniowy, którego celem jest sprawdzenie czy wypasanie wałów przeciwpowodziowych za pomocą owiec jest godną polecenia alternatywą pielęgnacji mechanicznej.

owce na wałach przeciwpowodziowych

Dlaczego owce i kozy?

Małe zwierzęta trawożerne świetnie sprawdzają się do utrzymania cennych obszarów łąk i pastwisk. Cechy małych przeżuwaczy wskazują, że mogą również sprawdzić się do właściwego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych.  

Skąd taki pomysł?

Stan obiektów przeciwpowodziowych w Małopolsce budzi wiele obaw, pododobnie jak spadające z roku na rok pogłowie zwierząt trawożernych. Poszukiwanie nowych sposobów wykorzystania owiec i lepszych metod utrzymania obwałowań z korzyścią dla społeczeństwa i małopolskiego rolnictwa to jedne z priorytetów Województwa Małopolskiego i MODRu.

Co badamy? 

Wraz z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie przygotowaliśmy katalog badań, które pokażą wpływ proponowanej metody  na środowisko naturalne oraz te cechy obwałowań, które decydują o ich wytrzymałości. 

Owce na wały i co dalej? 

Jeśli przypuszczenia się potwierdzą  - kolejnym krokiem będzie przygotowanie wojewódzkiego programu wsparcia dla rolników odpowiedzialnych za właściwą pielęgnację obszarów wałowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie - LOGO

 

Finansowanie badań

Projekt w pierwszym roku badań finansowany jest w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dziś jest : 25 czerwca 2017
Jesteś tutaj : Owce na Wały › O projekcie

O projekcie

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach rozpoczął nowy projekt badawczo – wdrożeniowy pn. ”Analiza wykorzystania małych zwierząt trawożernych do innowacyjnego, naturalnego utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych we właściwym stanie”. Inicjatywa została opracowana w odpowiedzi na wniosek Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczący polityk „innowacyjnego, naturalnego utrzymania stref wałowych”.

Idea projektu

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem przepędzenie zwierząt przez obwałowania jest zabronione, chyba, że uzyska się zgodę właściwego miejscowo marszałka województwa. Są jednak opinie, że ten rygorystyczny przepis nie jest w pełni uzasadniony, zwłaszcza w przypadku małych zwierząt trawożernych takich jak owce czy kozy. W opinii wielu polskich badaczy wypas zwierząt o stosunkowo niskiej masie może służyć umocnieniu obwałowań i grobli. O konieczności takich zabiegów nie trzeba nikogo w Małopolsce przekonywać, zwłaszcza, że jak się okazuje - stosowana obecnie na masową skalę pielęgnacja mechaniczna jest kosztochłonna, a w wielu miejscach nieskuteczna.

Dlaczego owce?

Za wykorzystaniem owiec jako „żywych kosiarek” przemawia fakt selektywnego przygryzania przez nie roślin i udeptywania podłoża co przyczynia się do utrzymania w runi korzystnych - z punktu widzenia struktury gleby - gatunków roślin i zmniejsza udział gatunków rozluźniających darń. Regularne spasanie stanowi również czynnik płoszący zwierzęta drążące nory i jamy.

Chcemy dostarczyć dowodów naukowych

Przygotowując podstawę do realizacji małopolskiego programu wsparcia dla hodowców owiec utrzymujących we właściwym stanie wytyczone obszary wałów i międzywałów - zaplanowaliśmy we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie 3 letnie badania naukowe, które mają odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Czy ta metoda utrzymania obwałowań przeciwpowodziowych będzie miała wpływ na środowisko naturalne poprzez spływ zanieczyszczeń organicznych do cieków wodnych?
  2. Czy wypasanie owcami wpłynie na zadarnienie obwałowań?
  3. Czy zmieni się skład botaniczny runi, a w szczególności czy rozprzestrzenią się w glebie gatunki silnie krzewiących się traw?
  4. Czy rzeczywiście zmieni się struktura gleby?
  5. Czy zmniejszy się ilość szkodników drążących jamy i nory w skarpie wałów?
  6. Jaka powinna być optymalna obsada zwierząt na jednostce powierzchni obwałowań?
  7. Czy w związku z wypasem na terenach podmokłych, wystąpi istotnie wyższe zarażenie stada pasożytami?

I wreszcie:
Czy zastosowanie naturalnych metod pielęgnacji obiektów obrony przeciwpowodziowej może z powodzeniem zastąpić mechaniczne koszenie?

Systemowe wsparcie dla małopolskich rolników

Jeśli wyniki badań okażą się obiecujące, kolejnym etapem będzie przygotowanie systemowego wsparcia dla rolników posiadających gospodarstwa w pobliżu rzek i potoków, chcących zajmować się utrzymaniem wybranych odcinków obwałowań poprzez prowadzenie na nich wypasu. Do tego celu planuje się zagospodarować środki do tej pory przeznaczone na mechaniczne koszenie. 

Zainteresowany?

Wszystkich chętnych zapraszamy do odbycia wizji lokalnej w Krzeczowie k/Bochni lub w Wołowicach k/Czernichowa gdzie realizujemy przedsięwzięcie.

Pracę badawczą finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w formie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualności

Projekt „owce na wały” zakończony sukcesem!

2016-01-04
Zakończył się trzeci rok badań, a tym samym z satysfakcją informujemy, że trzyletnie przedsięwzię...
czytaj więcej

Wicewojewoda Małopolski na konferencji podsumowującej badania naukowe

2015-10-20
Zakończyła się konferencja podsumowujące badania w zakresie analizy wykorzystania owiec i kóz do ...
czytaj więcej

Created by Apps Atelier